НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДИ 2023-2027

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Владата на РСМ на седницата, одржана на 26 Септември 2023 година. НСМ 2023-2027 е стратешки документ со кој се утврдуваат среднорочните цели и приоритети за развој на младинските политики и унапредување на интересите на младите со РСМ. Главен императив на стратегија е да ја унапреди положбата на младите во општеството поставувајќи основни принципи на делување и цели и мерки кои нудат реформска рамка пред сè за институциите, но и останатите чинители при овозможување на младите да ги остварат своите права, потреби и интереси.

https://api.ams.gov.mk/wp-content/uploads/2023/02/nsm-23-27_draft.pdf?fbclid=IwAR2N1l5NnXD3diqp4nF-ZPewW4WOHuKup6yWcOnR3YGguD1xWN3rbfy80sI

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: