ОДЛУКА ЗА ПРЕДВРЕМЕНА ПРИМЕНА НА СПОГОДБАТА ПОМЕЃУ ЕВРОПСКАТА УНИЈА И РСМ ЗА УЧЕСТВОТО НА РСМ ВО ЕРАЗМУС+, ПРОГРАМА НА УНИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУКА, МЛАДИ И СПОРТ

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Владата на РСМ на седницата, одржана на 14 декември 2021 година.

Се одобрува предвремена примена на Спогодбата помеѓу Европската Унија РСМ за учеството на РСМ во Еразмус+, Програма на Унијата за образование, обука, млади и спорт. Спогодбата е потпишана на 12 декември 2021 година, а предвремената примена ќе започне на 1 јануари 2021 година.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: