ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО СОВЕТОДАВНО ТЕЛО ЗА МЛАДИНСКИ ПОЛИТИКИ

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Владата на РСМ на седницата, одржана на 6 јули 2021 година.

Со оваа одлука се формира Националното советодавно тело за младински политики, како тело за соработка помеѓу младински претставници и претставници на органите на државната управа, кое има советодавна и надзорна улога при спроведувањето на младинските политики и активностите за млади.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: