ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ, КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Министерството за труд и социјална политика на 19 Април 2013 година.

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови, критериуми и начинот на остварување на правата за заштита на децата и тоа за: детски додаток, посебен додаток, еднократна парична помош за новороденче и родителски додаток за дете.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: