ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТАОКА И УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКА НА ПРОЕКТИ ОД БЛАСТА НА МЛАДИТЕ

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесен од Агенцијата за млади и спорт бр. 01-2683/1 од 06.11.2018 година.

Со Овој Правилник се определуваат субјектите на кои можат да се доделат средства за поддршка на проекти од областа на младите, како и постапката и критериумите за доделување на средства за поддршка на проекти од областа на младите, поврзани со реализација на Националната Стратегија за Млади, и програмата за млади на АМС, како стратешки определби и визија на институцијата.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: