ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2023 ГОДИНА

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Владата на РСМ на седницата, одржана на 28 декември 2022 година.

Со оваа програма се уредува користењето на средства за заштитата на децата како систем на организирани мерки и активности на државата за грижа и заштита на децата согласно со Законот за заштита на децата и подзаконските акти.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: