ПРОГРАМА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВНИ ИГРИ ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО РСМ

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Владата на РСМ на седницата, одржана на 1 февруари 2023 година.

Со оваа програма АМС ќе партиципира во реализација на приоритетите кои произлегуваат од Програмата за работа на Владата на РСМ за 2023 година. Средствата ќе се насочат за реализација на приоритетни програми со кои се остварува јавниот интерес на државата утврден во Законот за спортот, при што определба е одржување и модернизација на националниот систем на натпревари, поддршка на националните спортски федерации и реализација на проекти на АМС

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: