Закон за култура

Facebook
Twitter
LinkedIn

Културата, во смисла на овој закон, ги опфаќа творештвото, објавувањето на уметничкото творештво и заштитата и користењето на творештвото.

Младите имаат право на слободно творештво, непрофесионално или професионално, како и право на образование за култура, независно од возраста, образованието, верската, етничката или друга припадност. Законот за култура обезбедува рамка и насоки за поддршка и учество на младите лица во културните и уметнички активности на дадена земја. Важно е за младите лица и нивните заедници да бидат информирани и активно да се вклучуваат во културните процеси и да ги користат можностите што ги нудат законите за култура за нивното развој и изразување. Здруженијата и организациите кои промовираат уметноста и културата можат да бидат важни за младите таленти и личности, давајќи им можност за изразување и учество во културните настани.

https://kultura.gov.mk/wp-content/uploads/2019/02/Zakon-za-kulturata_neoficijalen-precisten-tekst_11_18.doc

 

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: