Закон за младински додаток

Facebook
Twitter
LinkedIn

Законот за младински додаток во РСМ има за цел да обезбеди финансиска поддршка на младите лица со цел подобрување на својата економска положба.

Целта на овој закон е да ги поттикне младите лица да се вклучат на пазарот на трудот на производствена дејност и преку финансиската поддршка да се обезбеди нивно вработување на подолг временски период и подобрување на нивната економска ситуација.

https://mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2020/Zakon%20mladinski%20dodadok%2018-2020%20(MKD).pdf

 

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: