Закон за младинско учество и младински политики

Facebook
Twitter
LinkedIn

ЗМУМП е закон кој во РСМ што го регулира учеството на младите во јавниот живот и различните аспекти на младинските политики.

Законот овозможува преку правни рамки и механизми за поддршка на младите, тие да се вовлечат во демократскиот процес и да се вклучат во различните области на општествениот и економскиот развој.

https://www.slvesnik.com.mk/Issues/862649465cf4432aadcb4119f52bfd81.pdf

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: