Закон за спречување и заштита од дискриминација

Facebook
Twitter
LinkedIn

Со Законот за спречување и заштита од дискриминација се уредуваат превенцијата и забраната од дискриминација, облиците и видовите на дискриминација, постапките за заштита од дискриминација, како и составот и работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Овој закон, првично беше донесен во 2019 година и подоцна одлука на Уставниот суд на РСМ беше укинат, за да повторно се донесе во Октомври 2020 година, со кој се изврши усогласување со директивите на Европскиот парламент и на Советот на ЕУ, но и со принципите на конвенциите на Советот на Европа и пресудите на Европскиот суд за човекови права.

Овој закон нуди најсеопфатна заштита на граѓаните од дискриминација, во согласност со меѓународните стандарди за заштита од дискриминација.

https://mtsp.gov.mk/content/Закон%20за%20спречување%20и%20заштита%20од%20дискриминација.pdf

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: