Закон за филмска дејност

Facebook
Twitter
LinkedIn

Со Законот за филмска дејност се уредуваат вршењето на филмската дејност, основањето, работата, раководењето, управувањето, финансирањето, надзорот над работата и други прашања поврзани со работата на Агенцијата за филм на РСМ.

Дистрибутерот, односно киноприкажувачот на филмот, е должен пред започнувањето на дистрибуцијата, односно киноприкажувањето на филмот во РСМ, да изврши категоризација на филмот и на промотивните материјали и на друг јасен и видлив начин да ја истакне категоријата на филмот.

http://filmfund.gov.mk/wp-content/uploads/2020/04/Закон-за-филмската-дејнот-пречистен-текст.pdf

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: